THIÊN PHƯƠNG MAI

THIÊN PHƯƠNG MAI

THIÊN PHƯƠNG MAI

 • Biểu Mẫu Các Loại
 • QUY CÁCH SẢN PHẨM:

  Kích thước chuẩn:  A4, 1/2 A4, 1/3 A4, 1/4 A4

  Chất liệu:  Giây For, giấy cacbonless

  Quy cách: - In offset từ 1 - 4 màu

                    - Chạy răng cưa, đóng số, có thể đóng cuốn hoặc dán lốc.

 • THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

 

 

 Quy cách: in offset 1 màu 1 mặt .

  ĐVT   

Số Lượng

          Đơn giá  

 A5

A4

IN HÓA ĐƠN GIẤY FOR:
Chất liệu giấy: For 60
- Thiết kế đẹp, theo ý tưởng của khách hàng.

- In offset 1 màu sắc nét.

- Đóng cuốn thành phẩm 100 tờ/c.

 

Cuốn

100

11.300

17.200

200

9.300

15.200

300

8.600

15.000

400

8.400

14.800

500

8.100

14.400

IN HÓA ĐƠN CACBON 2 LIÊN:
Chất liệu giấy: Cacbonless
- Thiết kế đẹp, theo ý tưởng của khách hàng.

- In offset 1 màu sắc nét.

- Đóng cuốn thành phẩm 100 tờ/c

 

Cuốn

100

17.800

32.000

200

15.600

29.700

300

15.200

28.600

400

14.200

28.000

500

13.800

27.400

IN HÓA ĐƠN CACBON 3 LIÊN:
Chất liệu giấy: Cacbonless
- Thiết kế đẹp, theo ý tưởng của khách hàng.

- In offset 1 màu sắc nét.

- Đóng cuốn thành phẩm 150 tờ/c

 

Cuốn

100

24.500

46.800

200

22.500

44.700

300

21.600

43.400

400

21.000

42.700

500

20.000

41.800