THIÊN PHƯƠNG MAI

THIÊN PHƯƠNG MAI

THIÊN PHƯƠNG MAI

 • Order
 • QUY CÁCH SẢN PHẨM:

  Kích thước: (6x8)cm, (7x10)cm, (8x10)cm.

  Chất liệu: Giấy for hoặc giấy cacbonless

  Quy cách:  - In offset từ 1 màu - 4 màu.

                     - Dán lốc thành phẩm, đóng số hoặc không đóng số

                      - 100 tờ/c, 90 tờ/ cuốn hay 60 tờ/ cuốn.

 • THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ