THIÊN PHƯƠNG MAI

THIÊN PHƯƠNG MAI

THIÊN PHƯƠNG MAI

 • Vé Giữ Xe
 • QUY CÁCH SẢN PHẨM:

  Kích thước: (5x20)cm, (10x14.5)cm,...

  Chất liệu: Giấy for 60...

  Quy cách:  - In offset từ 1 màu - 4 màu.

                     - Dán lốc thành phẩm, đóng số hoặc không đóng số.

 • THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ